CÔNG NGHỆ ĐÀ GIÁO ĐẨY

Công nghệ MSS thuộc phương pháp đổ bê tông tại chỗ trên dàn giáo di dộng. Sau khi thi công xong một nhịp, toàn bộ hệ thống ván khuôn và đà giáo được di chuyển tới nhịp tiếp theo và bắt đầu công đoạn thi công như nhịp trước, cứ như vậy theo chiều dọc cầu cho đến khi hoàn thành kết cấu nhịp. Với công nghệ này trong quá trình thi công ta vẫn tạo được tĩnh không dưới cầu cho giao thông thủy bộ, mặt khác ít chịu ảnh hưởng của điều kiện địa hình, thủy văn và địa chất khu vực xây dựng cầu.
Kết cấu nhịp có thể thực hiện theo sơ đồ chịu lực là dầm giản đơn và liên tục nhiều dịp với chiều cao dầm có thay đổi hoặc không thay đổi. Chiều dài nhịp thực hiện thuận lợi và hợp lý trong phạm vi từ 35-60m. Số lượng nhịp cầu trong một cầu về nguyên tắc không hạn chế vì chỉ cần lực đẩy dọc nhỏ để đẩy đà giáo ván khuôn và không lũy tiến qua các nhịp.
Hệ thống đà giáo được phát triển từ hệ thống đà giáo truyền thống. Đối với cầu có kết cấu nhịp dài, và điều kiện địa chất, địa hình phức tạp đòi hỏi xem xét về giá thành lắp dựng, tháo dỡ hệ thống đà giáo và ván khuôn kết cấu dầm thì việc áp dụng công nghệ này giúp giảm tối đa giá thành lắp dựng và thời gian thi công bằng việc di chuyển toàn bộ hệ thống đà giáo, ván khuôn đến nhịp tiếp theo.
Với đặc điểm nêu trên đồng thời dễ dành tháo lắp trong quá trình thi công, với sự trợ giúp của hệ thống thủy lực, hệ thống nâng hạ hoàn chỉnh. Hệ thống đà giáo di động (MSS –Movable Scaffolding System) có những tính năng sau:
Có khẳ năng sử dụng lại hệ thống thiết bị từ công trình này đến công trình khác có cùng quy mô. Tất nhiên có sự thay đổi một phần hệ thống ván khuôn cho phù hợp với mặt cắt kết cấu nhịp.
Dễ dàng áp dụng cho các cầu với các loại sơ đồ kết cấu nhịp và các loại mặt cắt ngang ( hộp đơn, hộp kép , Double T). Đồng thời áp dụng cho các loại dầm với chiều dài nhịp từ 18-80m, trong đó chiều dài áp dụng hợp lý từ 35-50m.
Chiều dài cầu thường được áp dựng từ 500m đến vài km. Trong trường hợp chiều dài cầu lớn hơn, có thể thi công nhiều mũi bằng việc bố trí thêm nhiều hệ thống MSS.
Thời gian chu trình thi công một nhịp thông thường : 9-20 ngày.
Có khẳ năng áp dụng cho các cầu nằm trên đường cong với bán kính nhỏ nhất Rmin=250m.
Độ dốc dọc lớn nhất của cầu imax=5%
Độ dốc ngang lớn nhất imax = + 5%
Độ võng lớn nhất của hệ thống MSS: 1/400​